Properties Slider

77 متر یک خواب

 • 4,000,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 77
 • آپارتمان
2 روز پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 90 متری

 • 31,500,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 90
2 روز پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 53 متری

 • 1,600,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 53
 • آپارتمان
2 روز پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 130 متری

 • 4,100,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • حمام: 1
 • 130
 • آپارتمان
1 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

فروش فوری زمین۱۰۰۰متری

توتکابن
 • ۹۵۰۰۰۰۰۰۰
 • ۱۰۰۰
 • زمین
1 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

قبا, حسینیه ارشاد - قبا, منطقه ۳ شهر تهران, شهر تهران, بخش مرکزی شهرستان تهران, شهرستان تهران, استان تهران, 19477-55651, ایران
 • 28 تومان
 • تخت: 3
 • 166
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

شهرک غرب فلامک شمالی 193 متر 3 خواب 2 پارکینگ فول

شهرک غرب, ناحیه ۷ منطقه ۲, منطقه ۲ شهر تهران, شهر تهران, بخش مرکزی شهرستان تهران, شهرستان تهران, استان تهران, ایران
 • 55,000,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • حمام: 1
 • 193
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 77 متری

 • 4,000,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 77
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان ۶۵ متری

شهر گلستان ،فلکه اول ، خ ارغوان ، کوچه حافظ ۳ ، پلاک ۹، واحد ۶
 • ۱۸۸۵۰۰۰۰۰۰
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • ۶۵
 • آپارتمان
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

Full Width

77 متر یک خواب

 • 4,000,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 77
 • آپارتمان
2 روز پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 90 متری

 • 31,500,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 90
2 روز پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 53 متری

 • 1,600,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 53
 • آپارتمان
2 روز پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 130 متری

 • 4,100,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • حمام: 1
 • 130
 • آپارتمان
1 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

فروش فوری زمین۱۰۰۰متری

توتکابن
 • ۹۵۰۰۰۰۰۰۰
 • ۱۰۰۰
 • زمین
1 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

قبا, حسینیه ارشاد - قبا, منطقه ۳ شهر تهران, شهر تهران, بخش مرکزی شهرستان تهران, شهرستان تهران, استان تهران, 19477-55651, ایران
 • 28 تومان
 • تخت: 3
 • 166
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

شهرک غرب فلامک شمالی 193 متر 3 خواب 2 پارکینگ فول

شهرک غرب, ناحیه ۷ منطقه ۲, منطقه ۲ شهر تهران, شهر تهران, بخش مرکزی شهرستان تهران, شهرستان تهران, استان تهران, ایران
 • 55,000,000,000 تومان
 • تخت: 3
 • حمام: 1
 • 193
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان 77 متری

 • 4,000,000,000 تومان
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • 77
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

آپارتمان ۶۵ متری

شهر گلستان ،فلکه اول ، خ ارغوان ، کوچه حافظ ۳ ، پلاک ۹، واحد ۶
 • ۱۸۸۵۰۰۰۰۰۰
 • تخت: 1
 • حمام: 1
 • ۶۵
 • آپارتمان
2 هفته پیش
اطلاعات بیشتر

مقایسه آگهی ها

مقایسه