اطلاعیه در خصوص پیامک سازمان امور مالیاتی کشور

املاک ایرانیان

مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه­ های خالی، کلیه مشمولین مالیات که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده­ اند، حداکثر ظرف 10 روز فرصت دارند تا با مراجعه به “سامانه ملی املاک و اسکان کشور”، اطلاعات سکونت و مالکیت خود را بروز نمایند

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه